Home Merkregistratie Handelsnaam & Bedrijfslogo Contact Merkenbureau Zeist FAQ Tarieven English
Merkenbureau Zeist

Europese Unie Merk & Brexit

5 APRIL 2018 - UPDATE BREXIT & EUROPESE MERKREGISTRATIE Tijdens de onderhandelingen over de Brexit hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die ook relevant zijn voor het Europese Unie Merk. In principe is er een voorlopig voorstel (nog geen definitief akkoord) voor het volgende: -Er vinden géén wijzigingen plaats vóór 31 december 2020 -Europese Unie merkregistraties zijn vanaf 1 Jan 2021 niet meer geldig in de UK -Er geldt vanaf die datum voor reeds geregistreerde EU merken als overgang een identiek UK merkrecht in de plaats van het EU merk, zonder benodigde actie van de merkhouders. -Voor reeds aangevraagde, maar nog niet geregistreerde EU merken, geldt deze overgangsregeling niet. Wel kunnen houders hiervan tot 30 September 2021 een UK merkrecht aanvragen, waarbij men de EU prioriteitsdatum kan claimen. GEVOLGEN BREXIT VOOR HET SYSTEEM VAN EUROPESE UNIE MERKREGISTRATIE Op 23 Juni 2016 heeft het Britse volk middels een referendum gestemd over een Brexit. Men heeft gestemd vóór uittreding uit de Europese Unie en dit zal vrijwel zeker ook gevolgen gaan hebben voor het Europese Merk. Er zijn evenwel nog geen onmiddellijke gevolgen voor het Europese merkenrecht. De onderhandelingen over de uittreding zullen de komende tijd gaan plaatsvinden over een periode van 2 jaar. De voorlopige verwachting is dat er, naar analogie zoals geregeld voor toetredende landen, zal worden besloten dat uittredende landen (zoals het Verenigd Koninkrijk) geen deel meer uit kunnen maken van het Europese merkensysteem. Hiervoor zal vermoedelijk te zijner tijd een overgangsregeling worden gepubliceerd, die van toepassing zal zijn op alle bestaande Europese Merkregistraties. Men kan hierbij denken aan een systeem van conversie of van her-registratie. Zodra hier meer over bekend wordt zullen wij er zodra dit mogelijk is verder over berichten.